Nordentoftprisen 2022 – til en forsker

Vi ønsker hermed at opfordre til indstillinger til Nordentoftprisen. I år uddeles prisen til en forsker som har ydet en prisværdig indsats inden for området af selvmordsforebyggelse.

Nordentoftprisen er blevet indstiftet af Foreningen til Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse (FUFS) for at markere Professor Merete Nordentoft’s store indsats for forebyggelse af selvmord herhjemme både forsknings- og forebyggelsesmæssigt. Prisens formål er at synliggøre det selvmordsforebyggende arbejde i et bredere offentligt forum.

Prisen består af en check på 10.000 kr. som overdrages ved den årlige netværksdag for de Selvmordsforebyggende Klinikker den 1. november, 2022 i Odense.

Formålet med prisen

Formålet er at vise anerkendelse for en særlig, ’prisværdig’ indsats indenfor de seneste år på det selvmordsforebyggende område med vægt på forskning og udvikling. Dette inkluderer også indsatser indenfor praksisfeltet. I ulige år uddeles prisen til en praktiker og i lige år uddeles prisen til en forsker. I 2019 uddeles prisen således til en praktiker.

Af forskere forventes det at, arbejdet/forskningsprojektet har haft til formål at udvikle eller undersøge aspekter af selvmordsforebyggelse i Danmark eller internationalt. Ligeledes forventes det at projektet er af høj metodisk kvalitet samt er publiceret i peer-reviewed tidsskrift.

Krav til skriftlig indstilling

 • Kort beskrivelse af projektet/indsatsen.
 • Argumentation, motivation for indstilling med særligt fokus på nyhedsværdi/innovation/omfanget af indsatsen/hvilken forskel gør indsatsen og for hvem.
 • Bilag (link, dokumentation).
 • Indstillingen bør max. fylde 1 side.

Indstillingsfristen er den 26. juni, 2022. Indstillingen bedes sendt via e-mail til: Annette.Erlangsen@regionh.dk

Valg af prismodtager

En komité nedsat af FUFS vurderer indkomne indstillinger og udpeger prismodtager.

Tidligere modtagere af Nordentoftprisen:

 • 2013: Elene Fleischer
 • 2014: Annette Erlangsen
 • 2015: Lone Fogholm
 • 2016: Erik Christiansen
 • 2017: Jan-Henrik Winsløv
 • 2018: Niels Buus
 • 2019: Livslinien
 • 2020: Trine Madsen
 • 2021: Kate Aamund
Denne tekst blev senest opdateret den 12/05/2022