Nordentoftprisen 2023 – til en praktiker

Vi ønsker hermed at opfordre til indstillinger til Nordentoftprisen. I år uddeles prisen til en praktiker som har ydet en prisværdig indsats inden for området af selvmordsforebyggelse.   

Nordentoftprisen er blevet indstiftet af Foreningen til Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse (FUFS) for at markere Professor Merete Nordentoft’s store indsats for forebyggelse af selvmord herhjemme både forsknings- og forebyggelsesmæssigt. Prisens formål er at synliggøre det selvmordsforebyggende arbejde i et bredere offentligt forum. 

Prisen består af en check på 10.000 kr. som overdrages ved den årlige netværksdag for de Selvmordsforebyggende Klinikker den 2. november, 2022 i Aalborg. 
 
Formålet med prisen
 
Formålet er at vise anerkendelse for en særlig, ’prisværdig’ indsats indenfor de seneste år på det selvmordsforebyggende område med vægt på forskning og udvikling. Dette inkluderer også indsatser indenfor praksisfeltet. I ulige år uddeles prisen til en praktiker og i lige år uddeles prisen til en forsker. I 2023 uddeles prisen således til en praktiker.

Af praktikere forventes det at, kandidaten har bidraget med udvikling, udbredelse samt evt. implementering af innovativ intervention/indsats/idé med henblik på at fremme eller formidle selvmordsforebyggelse i Danmark.

 Krav til skriftlig indstilling 

  • Kort beskrivelse af projektet/indsatsen.
  • Argumentation, motivation for indstilling med særligt fokus på nyhedsværdi/innovation/omfanget af indsatsen/hvilken forskel gør indsatsen og for hvem.
  • Bilag (link, dokumentation).
  • Indstillingen bør max. fylde 1 side.

 
Indstillingsfristen er den 26. juni, 2023. Indstillingen bedes sendt via e-mail til: Annette.Erlangsen@regionh.dk
 
Valg af prismodtager
En komité nedsat af FUFS vurderer indkomne indstillinger og udpeger prismodtager.
 
Tidligere modtagere af Nordentoftprisen:
2013: Elene Fleischer
2014: Annette Erlangsen
2015: Lone Fogholm
2016: Erik Christiansen
2017: Jan-Henrik Winsløv
2018: Niels Buus
2019: Livslinien
2020: Trine Madsen
2021: Kate Aamund
2022: Charlotte Mühlmann

Denne tekst blev senest opdateret den 20/04/2023