Ny rapport fra Center for Selvmordsforskning om Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har udgivet en ny rapport Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark – et pilotprojekt.

Baggrund

I de seneste år har der været stillet en række spørgsmål vedrørende selvmordsadfærd blandt indvandrerkvinder i Danmark. Hidtil findes der kun sparsom forskning på området, og i DK findes der ingen undersøgelser som afdækker selvmordsadfærd blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk fordelt på oprindelsesland, efterkommere, indvandrere etc.

Pilotprojektets formål er at kunne danne baggrund for en større kortlægning/ undersøgelse af selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i det danske uddannelsessystem.

Metode

Der gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse på uddannelsessteder med mange eller et flertal af studerende med anden etnisk baggrund.

Projektet blev gennemført med støtte fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet.

For yderligere information, bestilling eller download af rappporten, se vores publikationer

Denne tekst blev senest opdateret den 04/09/2009