Ny rapport: Selvmordsadfærd blandt mænd i alderen 40-59 år

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Pressemeddelelse

Selvmordsadfærd blandt mænd i alderen 40-59 år

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet en ny rapport, som viser, hvad der beskytter mænd i alderen 40-59 år mod at begå selvmord.

Tre fjerdedele af alle selvmord bliver begået af mænd, og særligt mænd i alderen 40-59 år har en høj selvmordsrisiko.

Ensomhed, sociale relationer og machokultur

Næsten en fjerdedel af de mænd, der har deltaget i undersøgelsen, har haft selvmordstanker, og ca. 5 % af mændene har foretaget et selvmordsforsøg, efter de er fyldt 40 år. De hyppigste årsager til mændenes selvmordsadfærd er ensomhed og skilsmisse samt økonomiske og psykiske problemer.

Det er beskyttende for mændene at være sammen med deres venner minimum en gang om måneden, og risikoen for selvmordsadfærd er større for mænd, der føler sig ensomme.

Mændene peger selv på, at sociale relationer kan beskytte 40-59 årige mænd mod selvmord. Det er vigtigt for dem at have en person, de kan stole på og tale med. Nogle af mændene giver også udtryk for, at samfundets syn på mænd er problematisk, fordi de altid skal agere det stærke køn, og at systemet bør være bedre til at hjælpe selvmordstruede.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2020