Ny rapport: Unge pårørende og efterladtes trivsel

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

cefu – Center for Ungdomsforskning har udgivet rapporten Unge pårørende og efterladtes trivsel.

Unge pårørende og efterladtes trivsel er en analyse af trivsel og mistrivsel blandt unge, som har oplevet alvorlig sygdom eller dødsfald hos en forælder eller søskende. Analysen har fokus på, hvordan pårørende eller efterladte unge ser på deres egen trivsel, og hvordan det at være pårørende eller efterladt er koblet til forskellige former for mistrivselsrelaterede handlinger, samt hvad det betyder for unge og deres trivsel, at de har talt med nogen om at være pårørende eller efterladt.

Analysen er udarbejdet på baggrund af en særkørsel af surveydata fra forskningsprojektet “Når det er svært at være ung i DK”, hvor forskere fra Center for Ungdomsforskning i årene 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Analysen er således baseret på en stor cpr-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt 15-24-årige unge i Danmark.

Læs mere om analysen på her.

Denne tekst blev senest opdateret den 15/06/2023