Ny scoping review protokol

Incidence rates of suicide attempts and self-harm in Europe: a scoping review protocol

Der er mange måder at definere og registrere selvmordsforsøg på, hvilket gør det svært at sammenligne rater på tværs af lande. Det skaber usikkerhed over, hvilken type selvmordsadfærd, som raterne dækker over, og om de på nogen måde er sammenlignelige. Første del af Sarah Grube Jakobsens ph.d.-projekt omhandler netop denne problemstilling, hvilket er beskrevet nærmere i følgende protokol, udgivet via @CenterForOpenScience.

Læs protokollen her: https://osf.io/397a5/

Denne tekst blev senest opdateret den 28/02/2022