Nyhedsbrev om selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Nyhedsbrev udkommet

Center for Selvmordsforskning har udsendt et nyhedsbrev om selvmordsforsøg blandt tidligere udsendte danske soldater.

Center for Selvmordsforskning i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste har afsluttet forskningsprojektet Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater.

Projektet baserer sig på anvendelsen af fire forskningstilgange:

  • Registerundersøgelse
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Uddybende interviewundersøgelse
  • Interviewundersøgelse

Kvaliteterne ved de enkelte forskningstilgange giver et unikt forskningsprojekt, der tilbundsgående afdækker selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte soldater.

Centret har udgivet rapporten Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater som kan læses her.

Denne tekst blev senest opdateret den 15/06/2023