Nyhedsbrev om Selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Nyhedsbrev udkommet

Center for Selvmordsforskning har i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste påbegyndt forskningsprojektet Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsdfærd blandt tidligere udsendte danske soldater og har i den forbindelse udsendt nyhedbrevet Selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater.

Projektets formål

Undersøgelses mål er at afdække, analysere og belyse belastende og beskyttende faktorer for selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker blandt udsendte danske soldater.

Denne tekst blev senest opdateret den 11/02/2010