Nyt nummer af Suicidologi, december 2018

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Vol 23, Nr 2 (2018) af det norske fagtidsskrift Suicidologi er udkommet i december.

Følg linket og download hele tidsskriftet eller de enkelte artikler.

 • Behandling ved Statens Institutionsstyrelse i Sverige, Jan Beskow
 • Samtalsmodell för bedömning och bemötande av suicidalitet hos personer som vårdas vid Statens Institutionsstyrelse, Eva da Silva och Lotta Scholander
 • Suicidalitet hos ensamkommande flyktingungdom med komplex traumatisering, Kristin Wahnström
 • Har sikring av Tromsøbrua hindret selvmord? Marianne Larssen og Gro Berntsen
 • Strukturerte selvmordsrisikovurderinger – en vitenskapsteoretisk analyse, Arne Thorvik
 • Beskrivelser, forståelse og definisjoner av selvskading fra antikken til i dag, Liv Mellesdal
 • Hva gjør vi med alle selvmordene? Julie Nybakk Kvaal, UiO
 • Den fastlåste sorgen – nå en diagnose, Ina Bekkevold-Jernberg, Trine Giving Kalstad og Lars Mehlum
 • Alle kan gjøre noe – Veiledende materiell til kommunene for forebygging av
  selvskading og selvmord, Anita J. Tørmoen og Ingeborg Lunde
 • Olaf-prisen 2018 til Anita Johanna Tørmoen
 • Sammen for selvmordsforebygging i Gent, Ina Bekkevold-Jernberg
 • Mannens språk – om suicidalitet og kjønnsforskjeller, Kim Larsen og Hanne Holmesland
 • En lyttende terapeut kan skreddersy terapiprosesser
 • Nytenkning om borderline personlighetsforstyrrelse, Ina Bekkevold-Jernberg
 • Bok: Resources for Suicide Prevention, Anmeldt av Kim Larsen
 • Else Kåss Furuseth fikk Åpenhetsprisen 2018

Suicidologi udgives af Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/04/2023