Lena Rossen Østergaard
Ph.d.-studerende, cand. scient. san. publ.

Telefon: 28 15 77 48

Uddannelse
Jordemoder fra UC-Syd Esbjerg (2011)
Cand. Scient. San. publ. fra SDU Esbjerg (2022)

Arbejdsområder
Udvikling af undervisning i selvmordsforebyggelse til SOSU-uddannelser/skoler
Implementering af selvmordsforebyggende indsatser
Selvmordsforebyggende folkesundhedsindsatser
Interventionsforskning

Publikationer