Mette Valdersdorf Jensen
Akademisk medarbejder, Ph.d. i Medicinsk Psykologi

Telefon: 28 15 82 48

Uddannelse

Sygeplejerske fra Københavns Professionshøjskole Metropol (2015)
Kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra SDU (2018)
Ph.d. i Medicinsk Psykologi fra SDU (2022)

Arbejdsområde

  • Udvikling af undervisningsmateriale i selvmordsforebyggelse til social – og sundhedsuddannelser
  • Implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse til udvalgte faggrupper
  • Afprøvning og evaluering af undervisning i selvmordsforebyggelse

Publikationer

  • Jensen MV, Broadley M, Speight J, Chatwin H, Scope A, Cantrell A, Heller S, de Galan BE, Hendrieckx C, Pouwer F; of the Hypo-RESOLVE consortium. The impact of hypoglycaemia in children and adolescents with type 1 diabetes on parental quality of life and related outcomes: A systematic review. Pediatric Diabetes. 2022 May;23(3):390-405. doi: 10.1111/pedi.13308.
  • Jensen MV, Broadley M, Speight J, Scope A, Preston L, Heller S, de Galan BE, Pouwer F, Hendrieckx C; Hypo-RESOLVE Consortium. The impact of hypoglycaemia on the quality of life of family members of adults with type 1 or type 2 diabetes: A qualitative systematic review. Diabetic Med. 2021 Oct;38(10):e14666. doi: 10.1111/dme.14666.
  • Chatwin H, Broadley M, Valdersdorf Jensen M, Hendrieckx C, Carlton J, Heller S, Amiel S, de Galan B, Hermanns N, Finke-Groene K, Speight J, Pouwer F. ‘Never again will I be carefree’: a qualitative study of the impact of hypoglycemia on quality of life among adults with type 1 diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care. 2021 Aug;9(1):e002322. doi: 10.1136/bmjdrc-2021-002322.
  • Jensen MV, Pouwer F. Pårørendes livskvalitet påvirkes af hypoglykæmi. Best Practice Nordic. 2022 Nov. https://bpno.dk/artikler/paaroerendes-livskvalitet-paavirkes-af-hypoglykaemi/
  • P.B. Danborg, M. Valdersdorf and P.C. Gøtzsche. Long-term harms from previous use of selective serotonin reuptake inhibitors: A systematic review. International Journal of Risk & Safety in Medicine 30 (2019) 59–71. DOI 10.3233/JRS-180046