Sally Wullf Jørgensen
Akademisk medarbejder, Ph.d.

Telefon: 27 51 91 98

Uddannelse
Uddannet Ergoterapeut (2011)

Can.scient.san. i ergoterapi SDU (2016)

Ph.d. fra SDU (2023)
Arbejdsområder

Tilknyttet forskningsprojektet ROS – implementering af gatekeepers på FGU-uddannelserne
Gæsteforsker ved Enheden for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser (BBI), SDU
Arbejder primært med kvalitativ forskning og brugerinvolvering
Arbejder med forskning i selvmordsadfærd
Implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse til undervisere på FGU-uddannelserne
Afprøvning og evaluering af undervisning i selvmordsforebyggelse FGU-uddannelserne

Publikationer

Wulff Jørgensen, Lee, Harnow Klausen, Nedenskov Petersen, Nørgaard (2023)
Patients’ perspectives on telemedicine in the encounter between healthcare and patients with mental illness: A systematic review, The European Journal of Psychiatry
Lee, Wulff Jørgensen & Brandt, (2021). Relationer og velfærdsteknologi. I Hvidt, Søndergaard, & Grønning (Eds.), Relationer i sundhedsvæsenet: hvorfor og hvordan? (pp. 67-83). Samfundslitteratur.