Opdatering af Centrets Register for Selvmordsforsøg

Register for selvmordsforsøg er nu opdateret og dækker perioden 1990-2021.

  • 1990 – 2006 Registret dækker kun Fyns Amt (validerede data)
  • 2007 – 2018 Registret er opdelt i Regioner
  • 2019 – 2021 Registeret indeholder LPR3- selvmordsforsøg

Besøg Statistikbanken for at udvælge data fra Registrene og få dem vist som diagrammer.

Denne tekst blev senest opdateret den 15/09/2022