Orientering om konsulentbistand

Ønsker kommunen at styrke eller opbygge tilbud til børn og unge med selvmordsadfærd, kan det anbefales at søge konsulentbistand.

Konsulenten kan

gennemgå kommunepakkens indhold og muligheder i et oplæg.
etablere et beslutningsgrundlag til ledelsen om organisering, de nødvendige personalemæssige ressourcer og behovet for kompetenceudvikling hos personalet.
støtte og styre processen med opbygning og igangsættelse af kommunens beredskab.
udarbejde lokale skriftlige rutiner og medvirke i planlægningen af beredskabets vedligeholdelse.
bistå i arbejdet med at udbrede kendskabet til, hvordan kommunens borgere og samarbejdspartnere bliver orienteret om beredskabet og den hjælp, man kan få.
Konsulentbistanden er ikke en del af kommunepakken, men kan rekvireres og honoreres af de kommuner, der ønsker ydelsen.

Nærmere oplysning

Med baggrund i ovenstående er der taget initiativ til at samle en gruppe konsulenter bestående af ressourcepersoner bl.a. fra de modelprojekter, som har dannet baggrund for Kommunepakken.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/10/2019