Projekt: Klinik for selvmordstruede i det tidligere Storstrøms Amt

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Selvmord kan forebygges

På trods af, at antallet af selvmord er faldende, forsøger knap 10.000 danskere hvert år at begå selvmord. Og antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger stiger. Men forskning tyder på, at det med relativt få midler er muligt at forebygge selvmord. Kom og hør mere om indsatsen, når PsykInfo Region Sjælland afholder et åbent arrangement den 19. november i Næstved.

Rita Fjeldsted, psykolog og leder af kommende tilbud i Klinik for selvmordstruede børn og unge: Der kan være mange årsager til, at antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger stiger. Der er høje krav om succes i samfundet i dag, og ofte meget høje perfektionsidealer hos unge piger; de skal være pæne, søde, se godt ud og have det nyeste tøj. Stress i form af omfattende fritidsarbejde og mange fritidsaktiviteter ved siden af skole og højere alkoholforbrug kan også være medvirkende årsager. Dertil kommer, at unge har utrolig mange valgmuligheder i dag, også uddannelsesmæssigt, og det kan give en stor usikkerhed.

Der er mange forskellige måder at arbejde med forebyggelse af selvmord hos unge, fortsætter Rita Fjeldsted, men som hovedregel bør man se på, hvad det er i deres liv, der giver dem selvmordstanker, og så støtte dem i at ændre de ting, for eksempel i forbindelse med mobning eller problemer i familien. Netop fordi vi skal se på den unges liv som helhed, er der brug for en tværsektoriel indsats, hvor indsatsen sker i et samspil mellem kommune, region og andre tilbud inden for børne- og ungdomssektoren. Den unge skal mødes, hvor han eller hun er.

Rita Fjeldsted er ved at etablere Klinik for selvmordstruede børn og unge – et nyt tilbud til børn og unge, der har selvmordstanker eller har forsøgt selvmord. Klinikken forventes at være i gang som et projekt i starten af 2009. Forskningsenheden i Region Sjællands psykiatri står bag klinikken, som i udvalgte kommuner er et nyt tilbud til unge med selvmordstanker eller unge, der har forsøgt selvmord.

Rita Fjeldsted deler ud af sin viden til et PsykInfo-arrangement onsdag 19. november kl. 19-21.30 på Næstved bibliotek, hvor også Trine Frederiksen, frivillig i Lods-projektet (et støttetilbud til mennesker, der har forsøgt selvmord) deltager. Bekræftet tilmelding hos PsykInfo på psykinfo@regionsjaelland.dk eller på hverdage på 54 84 56 23.

Denne tekst blev senest opdateret den 17/11/2008