Incidensrater for selvmordsforsøg i Europa

Incidensrater for selvmordsforsøg og selvskade i europæiske lande, et systematisk review.

Baggrund
Center for Selvmordsforskning har valideret selvmordsforsøg i Danmark i mere end 25 år ud fra WHO’s definition. Erfaringer herfra har vist, at 30-50 % af de registrerede selvmordsforsøg i landspatientregistret (LPR) dækker over personer med vanemæssig selvskadende adfærd og bliver derfor frasorteret i Centrets Register for Selvmordsforsøg. Dette betyder, at de tal der normalt anvendes i Danmark overestimerer antallet af selvmordsforsøg.

WHO’s definition bliver dog ikke anvendt i eksempelvis England, hvor de i stedet lægger mere vægt på selvskade uden at skelne mellem de bagvedliggende intentioner. Når lande bruger forskellige definitioner, bliver det også svært at sammenligne tallene og det kan være svært at have overblik over hvilke lande, der benytter hvilke definitioner.

Formål
Dette ph.d.-projekt (del 1) vil tage udgangspunkt i definitionerne i europæiske lande og kortlægge, hvordan de enkelte lande registrerer selvmordsforsøg hver især – og hvad den samlede rate anslås at være. Denne type opgørelse eksisterer nemlig ikke på nuværende tidspunkt.

Metode
Der vil blive anvendt et systematisk review med udgangspunkt i PRISMA retningslinjer (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

Status
Afsluttet med artikel: Definitions and incidence rates of self-harm and suicide attempts in Europe: A scoping review – ScienceDirect

Denne tekst blev senest opdateret den 22/06/2023