Nr 17 Selvmordsforsøg – en overlevelsesanalyse

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Selvmordsforsøg er på mange måder en farlig og grænseover-skridende handling. Forsøget kan forvolde fysisk skade, men kan også rykke ved personlige grænser, som gør det nemmere at foretage endnu en selvskadende handling. Den følgende handling kan i værste fald resultere i et selvmord. Selvmordsforsøg har op gennem 90’erne været et stigende problem, især blandt helt unge piger. De nyeste tal fra Center for Selvmordsforskning (2003) viser, at selvmordsforsøg også er et stigende problem for kvinder i aldersgruppen 20 til 29 år. Der kan være flere årsager hertil, blandt andet kan det tænkes, at det er en adfærd, som de unge kvinder har tillært sig tidligere, og som de fastholder i deres voksenliv. Hvis det forholder sig således, er det foruroligende, da en følgevirkning kan være flere selvmord i fremtiden. Det er derfor vigtigt at have indsigt i de faktorer, som påvirker mennesker til at gentage deres forsøg. Med udgangspunkt i faktorerne, vil det måske være muligt at forebygge gentagelsen af selvmordsforsøg og dermed også selvmord.

Dette er nummer 17 i rækken af faktahæfter, som er udarbejdet af Center for Selvmordsforskning og vil omhandle problemstillingen: Gentagelse af selvmordsforsøg og selvmord efter selvmordsforsøg. Hæftet vil forsøge at belyse hvor stor en andel, som gentager deres selvmordsforsøg, og hvor mange af selvmordsforsøgerne, der på et senere tidspunkt dør som følge af selvmord. Hæftet vil endvidere redegøre for forskellige faktorer, som menes at påvirke overlevelsen eller gentagelsen af selvmordsforsøg.