Nr 21 Centrale begreber inden for selvskadende adfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Center for selvmordsforskning får ofte henvendelser med spørgsmål, som ikke hurtigt lader sig besvare: Hvad er forskellen på selvskade og selvmordsforsøg? Defineres cutting og selvskade ens? Indgår cutting eller selvskade i Register for Selvmordsforsøg? Hvad dækker begrebet selvmutilation? Kan man ud af Register for selvmordsforsøg se, om antallet af selvmutilerende unge stiger?

I det foreliggende hæfte defineres en række af de mange forskellige begreber, som anvendes i den offentlige debat af journalister, studerende, forskere og behandlere. Det er endvidere begreber, som indgår i en række af de forskningsprojekter, som Center for Selvmordsforskning arbejder med. Målgruppen er derfor alle, der enten i uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med mennesker, som skader sig selv.

Det er ambitionen at beskrive emnet på en sådan måde, at alle med interesse for forebyggelse af selvskadende adfærd kan få udbytte af læsningen. For de, som ønsker at foretage videre studier, findes bagest en litteraturliste, som både rummer anvendt litteratur og forslag til yderligere litteratur.