Nr. 9 Sæsonsvingninger i selvmordsadfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Dette hæfte “Sæsonsvingninger i selvmordsadfærd” indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Dette faktahæfte handler om sæsonsvingninger i selvmordsforsøg og selvmord.

Sæsonsvingninger behandles bredt, idet det dækker over tidsmæssig variation, som fordelingen over måneder, ugedage og døgnets timer, samt betydningen af helligdage og andre særlige mærkedage.

Dette faktahæfte præsenterer resultaterne af især dansk forskning fra Center for Selvmordsforskning, men sammenligner også resultaterne med udenlandsk forskning.