Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år. Del 2.
Sociale medier, søvn og mistrivsel

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

I foråret 2001 blev det med støtte fra Egmont Fonden muligt at igangsætte et forskningsprojekt om unges selvskadende adfærd. Målgruppe var dengang unge på 8. og 9. klassetrin i Fyns Amt.

Fra 2001 og frem er målgruppen udvidet til at omfatte unge i de gymnasiale uddannelser og projektet støttes af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Den foreliggende rapport handler om unges brug af Facebook, andre medier og sociale netværk, søvn, skole, mistrivsel, sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd. Vi ved, at der er en øget risiko for selvmordsadfærd blandt personer, som skader sig selv. Derfor er det vigtigt, at de personer, som omgiver de unge, får viden som grundlag for forebyggelse.

Resultaterne, som fremgår af denne rapport, er fremkommet gennem spørgeskemaundersøgelser. Vi har ikke tidligere gennemført et forskningsprojekt om unges brug af de sociale medier og søvn set i relation til deres sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd. Den viden, som nu fremlægges, er meget interessant set i et forebyggelsesperspektiv.

Der er grund til at takke de mange unge, som har bidraget til at få belyst problemer ud fra vidt forskellige synsvinkler på tværs af køn, alder og undervisningsinstitution. Tak til skolelederne og til lærerne for deres interesse for deltagelse.

Uden økonomisk støtte havde forskningsprojektet ikke kunne gennemføres. Der er derfor grund til at takke Social-, Børne- og Integrationsministeriet for støtte.

Lilian Zøllner
December, 2013