Idékatalog – inspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Udsolgt fra forlag - kun til download
Kategori: Bøger

Til trods for mere end en halvering i antallet af registrerede selvmord fra 1980 til 2000 har Danmark fortsat en høj forekomst af selvmord. I flere faggrupper er der usikkerhed om, hvordan selvmordsadfærd bedst tackles. Undervisning i selvmordsforebyggelse indgår ikke konsekvent i studieplaner eller fagbeskrivelser i mange, relevante grunduddannelser. Den undervisning, der finder sted, varetages ofte af udefrakommende eksperter, uden at uddannelsesinstitutionerne får udviklet den nødvendige, faglige kompetence.

Med afsæt i “Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark” (Sundhedsstyrelsen, 1998) er der ved Center for Selvmordsforskning i 2001 udarbejdet en uddannelsesplan, der bl.a. skal sikre igangsættelse af forsøgs- og udviklingsarbejde med undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne. Det langsigtede mål er, at studerende på relevante grunduddannelser tilbydes undervisning i selvmordsforebyggelse med henblik på en opkvalificering i håndtering af selvmordsadfærd. Et andet vigtigt mål er til stadighed at nedbringe antallet af selvmordsforsøg og selvmord.

Udviklingsarbejdet er støttet af Socialministeriet efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark og udført i et samarbejde mellem de pågældende uddannelsesinstitutioner og Center for Selvmordsforskning.

Bogen er udsolgt fra forlag og kan kun downloades.