Register for Selvmordsforsøg bliver nationalt

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har modtaget tilladelse til at udvide Register for Selvmordsforsøg på landsplan. Registret, som nu dækker perioden 1990-2011 og indeholder selvmordsforsøg i det gamle Fyns Amt, er netop under udvidelse til at dække hele Region Syddanmark. Det forventes, at udvidelsen af Register for Selvmordsforsøg på landsplan er fuldført i 2015.

Register for Selvmordsforsøg udarbejdes af Center for Selvmordsforskning på baggrund af skadekort fra skadestuer og journaler fra indlæggelser. I registeret findes information om de anvendte metoder, dato og klokkeslæt samt bagvedliggende årsager for selvmordsforsøget. Desuden registreres oplysninger om personen, dvs. køn, alder og bopælskommune. Disse data er unikke, da der ikke eksisterer lignende registre andetsteds. Registeret anvendes til udarbejdelse af statistik om selvmordsforsøg og til forskning.

Registreringen varetages af sundhedsfaglig medarbejder Christina Petrea Larsen i samarbejde med Bo Andersen Ejdesgaard og Agnieszka Konieczna. Spørgsmål om Register for Selvmordsforsøg bedes rettet til Christina Petrea Larsen på e-mail: crpe@cfsmail.dk.

Den igangværende udvidelse af hele Region Syddanmark som dataindsamlingsområde er støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og af Social- og Integrationsministeriet.

Denne tekst blev senest opdateret den 15/06/2023