Sårbarhed blandt anbragte unge

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet rapporten Sårbarhed blandt anbragte unge.

Center for Selvmordsforskning har indsamlet 14.000 spørgeskema-besvarelser fra unge på uddannelsesinstitutioner fordelt på flere regioner i Danmark fra 2001-2011. Af besvarelserne er det muligt at identificere unge, som bor under andre boforhold end i familien, dvs. hos plejefamilie, på institution eller lignende. Det er ud af nævnte data muligt at frembringe et unikt datasæt om disse unge.

Rapporten kan downloades her.

Rapporten indgår i et større projekt Støtte til forskning i belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd og anden selvskadende adfærd blandt grupper, hvor selvmordsrisikoen er høj.

Denne tekst blev senest opdateret den 13/06/2023