Unges selvmordstanker og selvmordsadfærd

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har udgivet rapporten Unges selvmordstanker og selvmordsadfærd efter forespørgsel fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, nu Sundhedsministeriet.

Denne rapport har til formål at foretage en sammenskrivning af den eksisterende viden på området og således give et ‘her og nu’-billede af unges mistrivsel.

For yderlig information, bestilling eller download af rapporten, se vores publikationer

Denne tekst blev senest opdateret den 28/09/2009