Werther-prisen 2015 til Sine Skott Andersen

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Werther-prisen 2015 går til journalist Sine Skott Andersen for serien ”De tabte ældre” om selvmordtruede ældre. Serien består af fem tv-indslag på TV2 Fyn, som suppleres med blandt andet studieinterviews, netartikler og omtale og debat på de sociale medier.

Prisen er på kr. 10.000,- og uddeles på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse i København.

I serien belyser Sine Skott Andersen et overset problem i Danmark, nemlig at ældre mennesker i Danmark udgør den gruppe, som er mest selvmordstruede og har den højeste andel af selvmord. Endvidere viser hun i tv-serien, at mange ældre lider af depression og ikke behandles for årsagen til depressionen, men derimod symptombehandles med lykkepiller. Pointen med, at ældre ikke vil føle sig overflødige eller til besvær er meget vigtig. Emnet behandles ud fra en lokal fynsk synsvinkel, men som et landsdækkende problem.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/05/2023