Werther-prisen til DRs ungdomsprogram TVÆRS på P3

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Werther-prisen 2012 går til DRs ungdomsprogram TVÆRS på P3 for programmet “Anne Mette ville dø”. Prisen er på kr. 10.000, og den uddeles på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day d. 10. september 2012 i auditoriet på Bispebjerg Hospital.

Et program med indsigt

Programmet er tilrettelagt af programmedarbejder Poul Emil Nørlund og består af en omhyggelig og afdækkende samtale med Anne Mette, som har forsøgt at begå selvmord ca. 15-20 gange. Igennem udsendelsen får man indsigt i en ung piges følelsesliv. Hun beskriver selv, at hun havde svært ved at finde ud af livet, og at de selvskadende handlinger blev desperate forsøg på at komme væk fra den situation, hun befandt sig i. End ikke gentagne psykiatriske indlæggelser formåede at fjerne selvskade-handlinger som en løsning.

Anne Mette beskriver, hvordan hun hurtigt fandt ud af, at man kunne blive udskrevet, hvis man lovede ikke at gøre skade på sig selv igen. Ligeledes fortæller hun, at hun ikke synes, at de psykiatriske indlæggelser hjalp hende videre i forhold til at håndtere de følelsesmæssige problemer, hun havde. Undervejs udviklede hun også en spiseforstyrrelse.

Ud over Anne Mettes historie giver programmet også plads til en ekspert i studiet, der for kommer med en kort oversigt over risikofaktorer og fakta angående selvmordsforsøg. Det fremhæves, at det er vigtigt at søge hjælp, hvis man selv har selvmordstanker eller kender nogen, som har. Myter adresseres, og det understreges, at det er OK at spørge ind til selvmordstanker med konkrete eksempler på, hvordan man kan formulere spørgsmålene. Der nævnes også hvilke tegn, man skal være opmærksomme på i forbindelse med mistanke om selvmordsplaner.

Begrundelsen

Priskomiteen finder at der er lavet et stykke veltilrettelagt, grundigt og indsigtsfuldt afdækningsarbejde. Programmet er en ærlig skildring af den unge pige med selvmordstanker, men også en kritisk vurdering af behandlingsindsatsen overfor selvmordsforsøg. Den faktuelle viden er relevant, og der nævnes konkrete tiltag, man kan gøre hvis man selv er eller møder selvmordstruede. Afslutningen af programmet er positiv og giver håb om, at man kan komme ud af et selvskadende handlingsmønster.

Det er et godt program, henvendt til unge, som er den aldersgruppe der hyppigst forsøger at tage deres eget liv. TVÆRS redaktionen også desuden sørget for, at der på hjemmesiden findes en række links, der fører hen til steder hvor andre unge, der har problemer, kan finde hjælp.

Kandidater 2012

De øvrige kandidater for 2012 er

 • TV-journalist og tilrettelægger Uffe Bregendahl for TV-serien De efterladte – at overleve et selvmord . Serien består af 3 korte programmer som hver fortæller om en efterladt efter selvmord, samt et længerevarende program som kombinerer de tre fortællinger med en psykologs kommentarer til deres situation.
 • Forfatter Kristian Ditlev Jensen og retsmediciner Jørgen Lange Thomsen for bogen Hvorfor må vi ikke tale om døden
 • Journalist David Jacobsen Turner for artiklen “Det smitter”, bragt i Weekendavisen, d. 27. januar 2012.

Werther-prisen

Det er 7. gang Werther-prisen uddeles. Prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden. Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Goethes roman fra 1774, “Den unge Werthers lidelser”, som ender med at begå selvmord.

Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som i det øvrige Europa, hvor unge mænd identificerede sig med Werther, og tog sig selv af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som “Werther-effekten”. Prisens navn skal derfor minde om selve formålet med prisen, at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.

Formålet med prisen er at

 • forebygge gennem information
 • undgå tabuisering
 • tage hensyn til og beskytte de efterladte
 • oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte

Retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO’s anbefalinger, som kan ses under menupunktet presse.

Inspiration fra Belgien

Ideen til en mediepris med det formål at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005.

De foregående prismodtagere er:

 • 2011: psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl
 • 2009: psykolog Bente Hjorth Madsen, hjemmeside www.forebygselvmord.dk
 • 2008: programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR
 • 2007: journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende
 • 2006: redaktør Thorkild Nyholm, DR
 • 2005: journalist Inger Anneberg, a4media

Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, efterladt og tidligere bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk Journalistforbund og Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning.

På priskomitéens vegne,

Merete Nordentoft.

Pressekontakt: Trine Banke Kristensen, tlf. 63 11 21 86, e-mail tbk@cfsmail.dk

Denne tekst blev senest opdateret den 15/06/2023