Aktuelt: Unge og selvskade

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

De seneste dage har der været meget medieomtale om unge piger, som skader sig selv. Center for Selvmordsforskning offentliggør nye rapporter om unges mistrivsel i starten af 2009.

Selvskade defineret

Center for Selvmordsforskning følger det europæiske projekt Child and Adolescent Selfharm in Europe’s definition af begrebet selvskade:

En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje foretog sig én eller flere af følgende ting:

  1. tog initiativ til handling (fx snitte sig selv, springe fra højde), med den hensigt at skade sig selv
  2. indtog et stof udover den foreskrevne eller generelt anbefalede terapeutiske dosis
  3. indtog et afslappende (recreational) eller ulovligt stof, som en handling, personen anså for at ville være selvskadende
  4. indtog et ikke-indtageligt objekt eller stof

Læs mere under Begreber.

Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner citeret

“Det er jo unge mennesker, der har det skidt, og som er sårbare. Når de skader sig selv, så forsøger de på en eller anden måde at føle en anden smerte end den indre. Ved at skære i sig selv eller tage en overdosis piller, råber de om hjælp”
“Forskningsmæssigt ved vi, at når unge har handlet én gang, så er det nemt at gøre det igen – og vi ved også, at selvskade kan føre til alvorlige selvmordsforsøg og selvmord”
“Piger forsøger at få hjælp. Drenge derimod udtaler ikke, at de er sårbare. De går og tror, at de er i stand til at løse problemerne selv, og hvis de ikke får hjælp, kan de risikere, at det ender med et selvmord”
RadioNyhederne. 

De nyeste tilgængelige undersøgelser om unges mistrivsel er

Selvmordsforebyggelse

Læs mere i Faktahæfterne

Denne tekst blev senest opdateret den 22/07/2008