Pilotprojekt om selvmordsadfærd blandt personer med anden etnisk baggrund

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet har reserveret 350.000 kr. i 2008 til gennemførelse af pilotprojektet “Selvmordsadfærd blandt personer med anden etnisk baggrund”. Center for Selvmordsforskning er blevet anmodet om at forestå dette pilotprojekt, som forudsættes gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på uddannelsessteder med mange eller et flertal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk. Pilotprojektets formål er at kunne danne udgangspunkt for en evt. større kortlægning/undersøgelse af selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter, fordelt på oprindelseslande, efterkommere etc.

Denne tekst blev senest opdateret den 25/07/2008