Artikel i internationalt tidsskrift

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

En ny engelsksproget artikel er publiceret i tidsskriftet Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2007; 41:257-265.

Titlen er: Risk of repetition of suicide attempt, suicide or all deaths after an episode of attempted suicide: a register-based survival analysis, af Erik Christiansen og Børge Frank Jensen, Center for Selvmordsforskning.

Undersøgelsen er en dansk registerbaseret overlevelsesanalyse.

Fra diskussionen fremgår det

Personer med gentagne selvmordsforsøg udgør en veldefineret højrisikogruppe i forhold til senere at begå selvmord og har brug for behandling øjeblikkelig efter episoden. Personale på hospitalerne (somatiske og psykiatriske afdelinger) bør informeres om risikoen for selvmordsadfærd efter et selvmordsforsøg. Desuden har afdelinger og områder, hvor der er kontakt med selvmordstruede, brug for handlingsplaner for at sikre at personer, som har forsøgt selvmord, bliver tilbudt behandling straks efter selvmordsforsøget.

Artiklen kan læses online

Denne tekst blev senest opdateret den 06/03/2007