Materialer om samtale, tavshed og spilafhængighed

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Materialer udgivet

Forfatter og konsulent Gert Jessen m.fl. har gennem forlaget GPO udgivet to materialer, der indgår i en serie, som begyndte med materialet Når tavsheden taler fra 2004.

De nye materialer består af titlerne: Børn og den gode samtale og Spil for livet?.

Når tavsheden taler er først og fremmest en bog og en dokumentarfilm rettet mod undervisning i selvmordsforebyggelse, dvs. primært i forhold til hvordan man rummer, håndterer og samtaler om selvmordsadfærd og med selvmordstruede / selvmordstruende. Materialet bruges på den måde målrettet i mange undervisningssammenhænge (for alt lige fra præster over sundhedspersonale til lærere, pædagoger og frivillige).

Spil for livet? er primært en bog og en film om afhængighed af pengespil – med særlig vægt på håndteringen af den ret forhøjede risiko for selvmordsadfærd blandt spillende / spilafhængige; især unge (mænd). Materialet bruges mange steder i undervisningssammenhænge fra folkeskolen og opefter.

Børn og den gode samtale er en bog og tre små film rettet mod de lidt mindre, dvs. unge mellem ca. 9 og 14 – med særlig vægt på, hvordan man (og børn) taler om de tunge emner i tilværelsen, herunder specielt depression, selvmordstanker og anden selvmordsadfærd i familien og blandt venner. Materialet benyttes i folkeskolen fra tredje klasse og opefter. Skole/familiesamarbejde om de svære emner, herunder selvmord, har ligeledes glæde af materialet.

Alle tre materialer fås på biblioteker, i boghandlen eller direkte fra Forlaget GPO, post@gpo.dk.

For flere informationer

  • Ring til Forlaget GPO 66 14 08 52 eller henvend dig til GJ Consult ved Gert Jessen
Denne tekst blev senest opdateret den 05/03/2007