Artikel i Suicide and Life-Threatening Behavior

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Artiklen Suicide Risk Among Persons with Foreign Background in Denmark af Vanita Sundaram, MA; Ping Qin MD, PhD samt Lilian Zøllner, PhD, er offentliggjort i Suicide and Life-Threatening Behavior, vol. 36(4), august 2006.

Resumé/abstrakt

Der er kun sparsom viden omkring forskellige faktorers vekselvirkning med og indflydelse på selvmordsrisikoenblandt etniske minoritetsgrupper i vestlige samfund.

I denne undersøgelse sammenlignes selvmordsrisiko blandt personer med anden etnisk baggrund med flertallet i befolkningen for at afgøre, om minoritetsgrupper har særlig risiko for at begå selvmord samt at kaste lys over eventuelle forskelle mellem kønnene.

Selvmordsrisikoen var generelt højere blandt personer med udenlandsk herkomst sammenlignet med den øvrige befolkning, og risikoen var højest blandt personer med nordisk oprindelse.

Selvmordsrisikoen var signifikant lavere blandt personer med asiatisk oprindelse; imidlertid var der kønsforskelle i sammenhængen mellem etnicitet og selvmordsrisiko.

Undersøgelsen er registerbaseret.

Link til tidsskriftet Suicide and Life-Threatening Behavior

Artiklen kan ikke bestilles gennem Center for Selvmordsforskning.

Denne tekst blev senest opdateret den 30/10/2006