Selvmordsforebyggelse på sygehus

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Sekretariatet for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark har august 2006 udgivet: Selvmordsforebyggelse på sygehus – Strategi for implementering.

Publikationen indeholder redskaber til implementering af selvmordsforebyggelse på danske sygehuse med det mål at sikre en mere systematisk indsats på området for selvmordsforebyggelse på sygehuse og en mere ensartet kvalitet på landsplan.

Publikationen skal betragtes som et supplement til Sundhedsstyrelsens “Vurdering og visitation af selvmordstruede. Vejledning til sundhedspersonale” fra 2004.

Selvmordsforebyggelse på sygehus henvender sig primært til sygehusledelserne og afdelingsledelserne i somatikken og psykiatrien på danske sygehuse.

Publikationen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe inden for indsatsområdet Selvmordsforebyggelse og er økonomisk støttet af Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet.

Rapporten kan bestilles og downloades på hjemmesiden for netværk af forebyggende sygehuse i Danmark www.forebyggendesygehuse.dk/udgivelser.

Denne tekst blev senest opdateret den 26/09/2006