Artikel om selvskadende børn og unge

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Nyhedsavisen bringer d. 10. januar 2007 en artikel om unge og selvskade: Selvskaderi – et råb om hjælp, af journalist Ulla Gunge Hansen.

Et stigende antal børn og unge skærer i sig selv eller skader sig selv på anden vis. I artiklen understreger Lilian Zøllner, leder af Center for Selvmordsforskning, vigtigheden i, at forældre og voksne tæt på den unge – hvis de har mistanke om selvskadende adfærd – tør spørge ind til den unge og involvere sig.

“Det er et råb om hjælp”, udtaler Morten Kjølbye, overlæge på Psykiatrisk Hospital i Århus.

Morten Kjølbye og Lilian Zøllner er blandt oplægsholderne på en konference om selvskadende unge d. 29. januar. Læs mere her

Læs mere

  • Se rapporten Unges (mis)trivsel af Lilian zøllner, Center for Selvmordsforskning under publikationer
  • Se faktahæfte nr. 21, Centrale begreber inden for selvskadende adfærd af Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning under publikationer

Læs også om de forskningsbaserede forebyggelsesprojekter, som er igangsat på Center for Selvmordsforskning med støtte fra Egmont Fonden og Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet:

Denne tekst blev senest opdateret den 10/01/2007