Kommunepakken udkommet

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Selvmordsraten for ældre kvinder og mænd er markant højere end selvmordsraten for de øvrige, yngre aldersgrupper. Samtidig anslås det, at for hvert selvmord, der begås, bliver mindst fem personer dybt berørt.

Kommunepakken – Selvmordsforebyggelse blandt ældre

Kommunepakken består af en film Når livet bliver for langt samt en inspirationshåndbog og er rettet mod ledelse og personale inden for social- og sundhedssektoren med det formål at inspirere til en selvmordsforebyggende indsats blandt de ældre.

Forebyggelse i kommunerne

Med strukturreformen, som træder i kraft 1. januar 2007, vil kommunerne få et stort ansvar for den samlede sociale og sundhedsmæssige indsats. Her vil forebyggelse og sundhedsfremme være i fokus. Kommunepakken – Selvmordsforebyggelse blandt ældre kan i denne sammenhæng indtænkes som en del af en bredere forebyggelsesindsats på ældreområdet.

Kommunepakken er udgivet af Center for Selvmordsforskning med støtte fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet, november 2006.

Læs også om Kommunepakken – Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge

Denne tekst blev senest opdateret den 29/11/2006