Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg. Vejledning til sundhedspersonale i børneafdelinger

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Denne vejledning indeholder redskaber til at etablere selvmordsforebyggelse på sygehusenes somatiske børneafdelinger i Danmark. Vejledningen er især rettet til sundhedspersonalet, der i deres daglige arbejde står med sårbare børn, unge og familier efter et selvmordsforsøg.

Vejledningen er et resultat af en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af sygehusenes børneafdelingers praksis, og rummer anbefalinger på området. Undersøgelsen viser, at der årligt indlægges 450 børn og unge efter selvmordsforsøg på børneafdelingerne. Vi håber, at vejledningen kan fungere som inspiration og vejledning for sundhedspersonale i sundhedssektoren, der arbejder med selvmordstruede børn og unge. Samtidig håber vi, at vejledningen kan bidrage med at få sat selvmordsforebyggelse på dagsordenen i de enkelte afdelinger og ledelser til gavn for børn, unge og deres forældre.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet og gennemført af Klinik for selvmordstruede børn og unge i Odense.

Selvmordsforebyggelse for børn og unge kræver ofte en tværsektoriel indsats, hvor kommune og sundhedssektor samarbejder. Det er derfor vigtigt, at sektorerne har viden om hinandens områder samt har aftalt opfølgningsrutiner for samarbejdet.

Man kan læse om Klinik for selvmordstruede børn og unges arbejde og bestræbelser på at sikre en sammenhængende indsats via en behandlingskæde (Fynsmodellen) samt bestille eller downloade vejledningen i printvenligt format på www.selvmordstruede.dk

Læs også:

Denne tekst blev senest opdateret den 16/06/2009