Ny hjemmeside lanceret – www.forebygselvmord.dk

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Pressemeddelelse – Hjælp til mænd med selvmordstanker

I disse dage går en ny hjemmeside i luften med ét klart formål: At få mænd, som tænker på selvmord til at søge hjælp i tide – før selvmordet! For disse mænd KAN hjælpes. Det viser 12 beretninger på hjemmesiden, alle med mænd, der har været i alvorlig krise, men som har fundet vej ud af krisen.

“Det er højaktuelt at få mænd til at forstå, at der er hjælp at hente, for finanskrisen og stigende arbejdsløshed er med til at flere mænd kommer ud, hvor det er svært at bunde,” mener de to kvinder, der står bag hjemmesiden. Det er psykolog på Center for Selvmordsforebyggelse i Århus, Bente Hjorth Madsen, der har taget initiativet sammen med journalist Inger Anneberg. Siden hedder www.forebygselvmord.dk og er mest rettet til mænd, men kvinder må også gerne læse med. Centret har fået satspuljemidler fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet, og nogle af disse midler er brugt til at få etableret hjemmesiden.

“I Danmark bliver langt de fleste selvmord begået af voksne mænd – og det synes vi der er alt for lidt fokus på. Der tales for lidt om voksne mænds kriser og problemer, og der gøres for lidt for at komme dem i møde, det har vi ønsket at råde bod på,” forklarer Bente Hjorth Madsen og Inger Anneberg.

Mænd som rollemodeller

Center for Selvmordsforebyggelse i Århus har henvendt sig til en gruppe mænd, der tidligere har været i behandling og spurgt, om de vil fortælle, hvordan de oplevede at få hjælp og hvordan de er kommet videre. Det er disse fortællinger, der ligger på hjemmesiden som en slags rollemodel-historier, der skal få flere mænd til at indse, at der faktisk er veje ud både af kriser, depression og selvmordstanker.

Hvad psykologen spotter

Ud over de konkrete beretninger af de 12 mænd i alderen 17-71 år, rummer hjemmesiden også en række bud fra psykologen Bente Hjorth Madsen på, hvad det er for situationer, som nogle mænd bliver ramt af og hvordan man(d) kan komme videre.

“Vi har forsøgt at ramme et dagligdags og lige ud af landevejen sprog, som vi håber mændene vil læse, også selv om de måske ikke læser helt så mange af den slags selvhjælpsbøger, som en del kvinder søger støtte i,” siger Inger Anneberg.

Fra arbejdet i Center for Selvmordsforebyggelse har Bente Hjorth Madsen erfaret, at mænd foretrækker konkrete værktøjer og mindre snak – og at mange stadig opfatter det som skamfuldt at søge hjælp for noget psykisk.

“De benytter sig langt sjældnere af gruppeterapi og selvhjælpsgrupper end kvinder, men mener, at de selv må redde sig ud af problemerne, ” siger Bente Hjorth Madsen.

Øvrige informationer kan fås ved henvendelse på telefon eller mail til

  • Psykolog Bente Hjorth Madsen, Center for Selvmordsforebyggelse, 77 89 38 30, mobil 21 93 57 10 Mail: benmadse@rm.dk
  • Journalist Inger Anneberg, anneberg@a4media.dk, tlf. 86 54 04 61, mobil 21 74 57 08

Besøg www.forebygselvmord.dk

Denne tekst blev senest opdateret den 08/06/2009