Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har udgivet rapporten Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd.

Selvmord er den mest ensomme handling, et menneske kan begå. Desværre er der en del ældre mænd, som har alvorlige tanker om selvmord, og som tager deres eget liv. Det er mænd, som ikke er indlagt på sygehus, og som ikke har en diagnose på en psykisk sygdom. De er borgere i et samfund, hvor der er mange fritidstilbud til ældre og hjælp til de svage. Alligevel synes livet ikke at være meningsfuldt, og de vælger i stedet at begå selvmord.

Det overordnede formål med projektet har været at få øget viden om ældres tanker om selvmord samt om de beskyttende og belastende faktorer, som knytter sig hertil.

Rapporten fremlægger den nyeste viden og de nyeste resultater.

Læs mere om projektet.

Denne tekst blev senest opdateret den 15/06/2023