Bevilling fra Egmont Fonden

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har modtaget 1,5 mio. kr. fra Egmont Fonden til projekt “Travellers – for sårbare unge”.

Projektet udspringer af “Travellers”, som er et new zealandsk undervisningsprogram baseret på en grundidé om, at livet er en rejse. Projektet ønsker at give unge mennesker den fornødne udviklingsmæssige støtte, der gør dem parate til at møde de udfordringer, som denne rejse uvægerligt bringer. Nogle gange får vi nogle erfaringer på rejsen, som bringer glæde og tilfredshed og andre gange får vi nogle erfaringer, som giver os smerte og sorg – og så er der alt det midt i mellem.

“Travellers – for sårbare unge” er målrettet unge med såvel anden etnisk som dansk herkomst; unge som viser tegn på mistrivsel og derfor kan have glæde af at få ekstra støtte og redskaber til at håndtere vanskelige udfordringer i deres liv.

Målrettede gruppeforløb

Sammen med en vejleder deltager de unge i afgrænsede målrettede gruppeforløb, hvor de lærer at modtage hjælp og støtte fra andre, så de kan indgå i et socialt netværk som værn mod psykologiske problemer. Rejsemetaforen er bindeleddet under hele forløbet, der består af otte møder af 60-90 minutters varighed.

Det er Travellers-programmets mål at finde og hjælpe unge mennesker, som har haft nogle stressende udfordringer i livet. Hvis et ungt menneske mangler de nødvendige redskaber, eller den støtte der skal til, for at håndtere de udfordringer livet ind imellem kan byde på, kan det føre til yderligere påvirkning af den mentale sundhedstilstand i form af angst og depression.

Travellers fokuserer primært på at forstærke følelsen af samhørighed og støtte unge mennesker i at udforske de erfaringer, livet har givet dem og udvikle måder, hvorpå de kan navigere sig vej gennem udfordringerne og blive styrket heraf.

Læs om Egmont Fonden.

Læs også om “Travellers – unge væk fra spiseforstyrrelser”

Denne tekst blev senest opdateret den 23/11/2005