“Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp..”

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Lilian Zøllner, leder ved Center for Selvmordsforskning, har en artikel i OMSORG – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr. 2/2005, 2. årgang. Temaet for dette nummer er Eutanasi.

Zøllner forholder sig i sin artikel til begreber som eutanasi, selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp. Hun beskriver, hvordan disse begreber er negativt eller positivt ladede gennem den måde, vi bruger begreberne i hverdagssproget. Desuden kan definitionerne af begreberne “..tage sig forskelligt ud afhængig af, hvem der definerer, og i hvilken sammenhæng definitionen finder sted”.

Sammenholdt med de etiske principper, som knytter sig til overvejelserne om det at være menneske, rejser artiklen nogle centrale spørgsmål; eksempelvis i forhold til at minimere lidelse hos den uafvendeligt døende patient eller medmennesket, som grundet lidelse og sygdom ønsker at dø: Er det en pligt at leve, og kan andre mennesker påføre et menneske en sådan pligt? Zøllner skriver: “Vi er viklet ind i hinandens skæbne, og vi har til stadighed noget af et andet menneskes liv i vor hånd. Eller sagt på en anden måde: Noget af det andet menneskes liv er udleveret én”. Et ønske om at blive frataget livet er derfor en udfordring for dette grundvilkår.

Artiklen taler for en åbenhed omkring de eksistentielle dilemmaer, som kan optræde i mennesket omkring livets afslutning og i overvejelserne om døden. Zøllner efterspørger en aftabuisering af emnet til støtte for såvel det lidende menneske som de pårørende.

Tidsskriftet OMSORG, Fagbokforlaget.
Link til tidsskriftets hjemmeside
Postboks 6050, Postterminalen
5892 Bergen, Norge
Tlf: + 47 55 38 88 00
Fax: + 47 55 38 88 01

Læs artiklen her

Denne tekst blev senest opdateret den 03/11/2005