Depression hos ældre

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

I Ugeskrift for Læger 2007;169(16) bringes en artikel: Depression hos ældre, af overlæge Nils Christian Gulmann & overlæge Annette Lolk Århus Universitetshospital, Gerontopsykiatrisk Afdeling i Århus Amt og Syddansk Universitet, Klinisk Institut, Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrisk Afdeling P.

Artiklen beskriver den geriatriske depression som et af alderdommens store sundhedsproblemer og betoner, at depression hos ældre kan behandles, samt at der er gode muligheder for ældres depressionsprognose. Artiklen forholder sig desuden til den høje selvmordsrate blandt ældre.

  • Læs også om Kommunepakken – Selvmordsforebyggelse blandt ældre udarbejdet af Center for Selvmordsforskning i 2006, klik her
Denne tekst blev senest opdateret den 16/04/2007