Færre selvmord i fængslerne

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Nyhedsavisen bringer d. 23. marts 2007 en artikel: Færre selvmord i fængslerne af journalist Morten Skærbæk.

Artiklen fremhæver, at en styrket indsats mod selvmord i de danske fængsler og arrester har båret frugt og henviser til oplysninger fra Kriminalforsorgen.

Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet bevilgede i 2005 og 2006 midler til uddannelse af fængslernes sundhedspersonale i selvmordsforebyggelse.

Uddannelseskonsulent, cand.psych., Birgit Erichsen udtaler, at det for sundhedspersonalet handler om “at opfange faretruende signaler fra de nyindsatte og om at turde tage de nødvendige samtaler med den indsatte”.

På Center for Selvmordsforsknings hjemmeside ligger yderligere oplysninger om projektet på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, klik her.

Læs også om andre Ministerielt støttede projekter.

Denne tekst blev senest opdateret den 26/03/2007