E-læringsprogram: Forebyggelse af selvmord og selvmordsadfærd.

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

I maj 2008 har Lægeforeningen lanceret E-læringskurset Forebyggelse af selvmord og selvmordsadfærd med støtte fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet.

Formålet med programmet er at introducere alment praktiserende læger til unge og ældres selvmordsadfærd – og ikke mindst synliggøre, at selvmordsadfærd blandt ældre og yngre mennesker kræver helt forskellig opmærksomhed.

Aldersvariationer

I gruppen ældre over 70 år begik mænd i 2005 116 selvmord mod 50 selvmord blandt kvinder. Årsagerne til selvmord er ofte tab af nærtstående, alvorlige somatiske sygdomme, ensomhed mv.

Der er dog én meget væsentlig enkeltfaktor: Det anslås, at op mod 80% af de ældre som begår selvmord har en psykisk lidelse, oftest er det en uopdaget eller insufficient behandlet depression. Især mændene er svære at få udredt og behandlet og det ses tydeligt i selvmordsstatistikken.

I den forbindelse er den praktiserende læge en vigtig faktor i at forhindre, at patienten udvikler selvmordsadfærd.Blandt unge er der forholdsvis få selvmord. I 2005 begik 8 drenge og 2 piger i alderen 15 til 19 år selvmord. Til gengæld ses der et meget højt antal selvmordsforsøg blandt unge. I 2005 var der 1.150 forsøg blandt piger ml. 15 og 19 år og 250 forsøg blandt drenge i samme alder. Kun forsøg som medførte sygehuskontakt er talt med. Der regnes med et betydeligt mørketal.

Den praktiserende læge vil ofte være det menneske, der opdager den unges voksende problemer, hvad enten det er ensomhed, mobning, anomi, misbrug eller manglende evne til at leve op til det omgivende samfunds forventninger osv.

Læs projektbeskrivelsen.
Andre ministerielt støttede projekter
Denne tekst blev senest opdateret den 20/05/2008