Pligt til at leve? Ret til at dø?

Center for Selvmordsforskning afholdt seminaret Pligt til at leve? Ret til at dø?, som omhandlede etiske problemer ved selvmord – belyst fra forskellige synsvinkler.

Oplæg på seminaret

  • Dr.med. Ole Hartling
  • DR P1 Vært Anders Laugesen (Mennesker og tro)
  • Speciallæge i psykiatri Bodil Andersen
  • Tidl. forstander for Rønde Højskole og Efterskole Ole Kamp
  • Biskop Karsten Nissen
  • Formand for Det Etiske Råd og lektor, ph.d. Jacob Birkler

Efter seminaret var der oplæg om centrets arbejde af:

  • Stabslæge Hans Ole Jørgensen, Forsvarets Sundhedstjeneste
  • Center for Selvmordsforskning: Hvorfor forsøger folk at begå selvmord? Præsters holdninger til selvmordsadfærd og Selvskadende adfærd blandt unge.

Yderligere information i Seminarhæfte

Der udgives en samskrivning af dagen oplæg på et senere tidspunkt. Dette vil blive annonceret på denne hjemmeside.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019