Pligt til at leve? Ret til at dø?

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Pligt til at leve? Ret til at dø? Et debathæfte om etiske problemer ved selvmord

Fra rapportens forord

Selvmord er den mest ensomme handling et menneske kan begå. Forud for hvert selvmord har den enkelte person tænkt på døden men sjældent eller aldrig delt sine tanker med andre. Over halvdelen af de personer, som begår selvmord, har ikke en psykiatrisk diagnose, men er mennesker, som har mistet håbet, og i stedet er fortvivlelsen sat ind.

Hver dag er der i gennemsnit to danskere, som begår selvmord, og det er især de ældre mænd over 50 år, som tager livet af sig. Hver dag er der ca. 20 personer, som pga. selvmordsforsøg bringes til et hospital i Danmark. Det er især de unge piger i alderen 15-24 år, som forsøger at begå selvmord.

Pårørende, kolleger, naboer, venner og fagpersoner stiller sig selv spørgsmålene: Hvorfor? Kunne jeg have forhindret det? Er det forståeligt eller forkasteligt at begå selvmord? Er det rigtigt eller forkert? For hvis skyld skal vi leve? Har vi pligt til at leve? Har vi ret til at dø?

Der er ingen svar, der er rigtige eller forkerte, men vi har en etisk forpligtelse til at debattere spørgsmålene. Etik handler om at gøre det gode, men det svære er at finde ud af, hvad det gode er. Derfor afholdt Center for Selvmordsforskning et seminar i oktober 2014. Formålet var at få debatteret nogle af de mange etiske problemer, der er ved selvmord. Vi havde bedt Dr.med. Ole Hartling og Cand. phil, radiovært Anders Laugesen om at forholde sig til en fortælling om en ældre mand Ejvind (Case 1). Speciallæge i Psykiatri Bodil Andersen og teolog, præst og tidligere højskoleforstander Ole Kamp skulle debattere en fortælling om en ung pige, Rikke (Case 2). Biskop i Viborg Stift Karsten Nissen og Formand for Det Etiske Råd Jakob Birkler delte deres tanker om Helle, som havde fået en alvorlig diagnose (Case 3).

Det foreliggende debathæfte indeholder oplæg og nogle af de overvejelser, som deltagerne fremførte den pågældende dag.

En meget stor og varm tak til oplægsholderne for at tage fat på et tabubelagt emne. Tak til alle medarbejdere på Center for Selvmordsforskning, som har bidraget til indholdet i det foreliggende debathæfte.

Lilian Zøllner
Centerleder, Ph.D.