Beskyttende faktorer for unge med selvskadende adfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning gennemført spørgeskemaundersøgelser om unges selvskade.

Med denne rapport foreligger resultaterne af en undersøgelse om beskyttende forhold for unge i alderen 13-19 år, som er sårbare, har alvorlige tanker om at skade sig selv, eller som har skadet sig selv.

En lang række personer har direkte eller indirekte været involveret i de foreliggende undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt.

Jeg skylder de unge en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne. Besvarelser og skriftlige begrundelser har bidraget til at få spørgsmål og problemer belyst ud fra vidt forskellige synsvinkler. Endvidere rettes en varm tak til skoleledere og rektorer fra de deltagende uddannelses institutioner for velvillig behandling og imødekommenhed i forbindelse med dataindsamlingen.

Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at indsamle data. Der skal derfor rettes en stor tak til Socialministeriet for økonomisk støtte til at gennemføre dataindsamlingen. Dataindsamlingen er omfattende og giver en meget vigtig indsigt i beskyttende forhold for sårbarhed, alvorlige tanker om selvskade og selvskadende adfærd.

Tidligere og nuværende medarbejdere takkes for arbejdet med indsamlingen af data.

Lilian Zøllner
December 2016