Nr. 36 Unges trivsel

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Unges trivsel – en vejledning til forældre, lærere og andre fagpersoner, der har fokus på unges trivsel

Fra forordet

Dette hæfte, Unges trivsel – en vejledning til lærere, forældre og andre fagpersoner, der har fokus på unges trivsel, indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selv-skadende adfærd, selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvskadende, sårbare eller selvmordstruede mennesker.

Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning forsket i at identificere sårbare og selvskadende unge ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser. Dette faktahæfte indeholder information og vejledning til forældre, lærere og andre fagpersoner, der har fokus på unges trivsel og med interesse i at forebygge mobning, sårbarhed og selvskadende adfærd blandt unge.

December 2016
Anne Dinesen Clausen