Nr. 37 Hjælpetjenester

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Fra forordet

Dette hæfte Hjælpetjenester indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Formålet med dette faktahæfte er, at sætte fokus på den aktuelle situation inden for de mange hjælpetjenester, som findes i Danmark, og som er frit tilgængelige for personer, der lider af alvorlige selvmordstanker eller selvmordsadfærd. Der oplistes landsdækkende tjenester eller tilbud, som dækker mindst to regioner. Der henvises til både dansk og udenlandsk forskning.

December 2016
Trine Banke d’Andrade