Undervisningsmateriale for nyuddannede præster og præster, der arbejder med selvmordsproblematik

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra materialets forord

Dette undervisningsmateriale kan bruges bredt i forbindelse med uddannelse af teologer på Pastoralseminaret og på efteruddannelseskurser under FUV, samt af både sognepræster og funktionspræster med henblik på at understøtte selvmordsforebyggelsen blandt de sårbare og udsatte grupper, som præster kommer i kontakt med.

Målet er at øge viden om selvmordsforebyggelse, så den enkelte præst føler sig bedre rustet i mødet både med mennesker, der er selvmordstruet, og i mødet med efterladte til mennesker, som har begået selvmord.

Det foreliggende materiale omhandler selvmordets historie, myter og fakta om selvmord og selvmordsforsøg, den sjælesørgeriske samtale og samtaleteknik samt etiske overvejelser. Afslutningsvis følger henvisningssteder og litteraturliste.

Dette undervisningsmateriale må betragtes som et vejledende redskab og skulle gerne være til inspiration. Med henblik på et dybere indblik i emnet henvises til litteraturlisten. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Center for Selvmordsforskning i 2016 – 2017.

Center for Selvmordsforskning