Hvordan registreres data på selvskade og selvmordsforsøg?

Vi har netop udgivet et studie, der ved et kvalitativt design undersøger hvordan fagpersonale registrerer hændelser med selvskade og selvmordsforsøg på landets skadestuer. Studiet bekræfter, at vi kun har set toppen af isbjerget.

Interviewinformanterne gør udtryk for flere problematikker ved nuværende registreringspraksis. Det gælder bl.a. den lange liste af kodekombinationer som komplicerer registreringen, især når sundhedsfokus er på patienten og andre patienthåndteringsopgaver. Denne manglende fokus kan også resultere i at der sker fejl under registreringen. 

De sundhedsprofessionelle, der blev interviewet i undersøgelsen, opfattede ikke det registrerede data  om patienters selvskade og selvmordsforsøg som pålidelige, og de havde flere forslag til, hvordan registreringspraksis kunne forbedres. Såsom at gøre registreringskoder mere synlige i dokumenter nær computeren, øge den tekniske hjælp i softwaren og sikre tilstrækkeligt personale af medicinske sekretærer til at håndtere kodningssystemet. 

Studiet resulterede i otte anbefalinger for klinisk praksis, som har til formål at forbedre registreringspraksis af selvskade og selvmordsforsøg. 

  • Synlige og enkle instruktioner til sundhedspersonalet
  • Sikre, at der er lægesekretærer til at udføre kvalitetssikring af kodningsdata
  • Formidling af metoder til at dobbelttjekke om det er de relevante diagnosekoder, som bliver anvendt
  • Afprøvning af alternativer for patientindtjekning for at forbedre kommunikationen
  • Stikprøvekontroller
  • Bedre dataflow mellem somatisk og psykiatrisk skadestue gennem struktureret samarbejde
  • Simplere kodningsfunktioner på tværs af sektorer og sundhedsprofessionelle
  • Overveje om der skal være økonomisk incitament til korrekt kodning af selvskadehændelser og selvmordsforsøg

Hele studiet kan læses her

 

 

 

Denne tekst blev senest opdateret den 16/05/2024