Nyt studie undersøger incidensen af selvforgiftning under Covid-19

I et nyt registerbaseret studie undersøges det, om nedlukningerne under COVID-19-pandemien påvirkede forekomsten af selvforgiftning med milde smertestillende midler blandt børn og unge i Danmark.

Studiet adskiller de to nedlukningsperioder og viser, at under den første nedlukning blev der observeret et fald i incidensraten og under den anden nedlukning blev der observeret en signifikant stigning i incidensraten for selvforgiftning.

Der blev samtidigt observeret forskelle mellem køn og aldersgrupper. Drenges incidensrate (pr 100.000 leveår) steg fra 12,73 til 23,51 og pigers steg fra 146 til 269,52, fra før nedlukning til anden nedlukning. For aldersgruppen 6-12 år steg incidensraten fra 7,51 til 9,72 og for 13-17-årige steg incidensraten fra 178,13 til 230,61, fra før nedlukning til anden nedlukning. I modsætning til den første nedlukning viste alle grupper en betydelig stigning i selvforgiftninger, under den anden nedlukning. Disse resultater var dog kun statistisk signifikante for piger, med en stigning på 87%.

Selvom studiet viser et højt antal registrerede tilfælde af selvforgiftning, resulterede ingen af dem i dødsfald. Selvforgiftning med milde smertestillende midler er en af de mest almindelige metoder til selvmordsforsøg blandt børn og unge, men i overensstemmelse med vores undersøgelse er det sjældent, at det fører til død. Handlingen med selvforgiftning med milde smertestillende midler kan både være en form for selvskade og et selvmordsforsøg og grænserne mellem disse to kategorier kan nogle gange være uklare.

Studiet er udført i et samarbejde mellem Center for Selvmordsforskning, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Sygehus Lillebælt. Lektor Erik Christiansen takker for samarbejdet med læge Gurbhej Singh, Læge Jonathan Pommer Hansen, Afdelingslæge Mads Damkjær og Overlæge Ditte Roth Hulgaard.

Studiet kan læses her

Denne tekst blev senest opdateret den 26/04/2024